Vi säljer
Svetsmaskiner, Gassvetsutrustning, Tillsattsmaterial, Tillbehör, Slipmaterial, Personlig skyddsutrustning, Elmaskiner, Kompressorer, Högtyckstvättar, Tryckluftsmaskiner.
Vi reparerar och underhåller
Svetsmaskiner, Svetsrobotar. Gasutrustning, Kompressorer, Högtryckstvättar, Industrimaskiner, Plasmaskärare, Slangpaket till svetsar, Kretskort till svetsar.
 
 
Vi provtrycker/kontrollerar din backslagsspärr för att vara godkänd i ytterligare 24 månader. Blir den inte godkänd har vi utbytessystem.

Välkommen att besöka eller kontakta oss!